Jita Kyoei

Zasady Judo on 1 Jan , 1990

Czynić dobro dla siebie, nawzajem dla dobra ogółu.