Płatności

Opłaty za zajęcia proszę regulować do 10-tego każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:
(prosimy o wpisanie w tytule : Imię, Nazwisko dziecka trenującego, nazwę grupy oraz miesiąc za który dokonana jest wpłata).

76 1140 2004 0000 3502 6220 5852
ul. Meander 6/42
02-791 Warszawa

Nr. Konta do opłat za obóz :

W tytule prosimy wpisywać „Składka” oraz Imię i Nazwisko dziecka jadącego na obóz

40 1060 0076 0000 3380 0011 4415
Uczniowski Klub Sportowy „Judo Panda”
Ul Konińska 2, 02 -495 Warszawa