c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
team

RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda z siedzibą przy ul. Konińskiej 2, w Warszawie przetwarza następujący zakres Państwa (dotyczy także dzieci pozostających pod Państwa opieką) danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– data i miejsce urodzenia,

– PESEL,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– obywatelstwo.

Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia (deklaracji członkowskiej) lub rejestracji ONLINE w celu prowadzenia statutowej i działalności Stowarzyszenia.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda , ul. Konińskiej 2, 02-495 Warszawa; NIP: 5223021473. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: klubjudopanda@gmail.com
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: klubjudopanda@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne zlecające zadania). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez UKS Judo Panda polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zajęć sportowych/rekreacyjnych, zawodów, obozów, wyjazdów sportowych/rekreacyjnych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych/rekreacyjnych.
UKS Judo Panda udostępnia dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania statutowe, związkom sportowym i innym organizacjom, w których UKS Judo Panda jest zrzeszony. Dane osobowe są przechowywane na czas członkostwa w UKS Judo Panda , a także zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa przez okres 5 lat.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku (wyniki zawodów, ranking klubowy, relacje z akcji szkoleniowych i innych przedsięwzięć UKS Judo Panda ).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.