Jigoro Kano

Zasady Judo on 1 Jan , 1990

Nie jest ważne by być lepszym niż ktoś inny, ale by być lepszym niż wczoraj.