Seiryoku Zenyo

Zasady Judo on 1 Jan , 1990

Maksimum efektu przy minimum wysiłku.